NIECH CI PAN BŁOGOSŁAWI
I NIECH CIĘ STRZEŻE,
NIECH CI UKAŻE OBLICZE SWOJE
I ZMIŁUJE SIĘ NAD TOBĄ.
NIECH ZWRÓCI OBLICZE SWOJE KU TOBIE
I NIECH CIĘ OBDARZY POKOJEM,
NIECH CIĘ PAN BŁOGOSŁAWI.
AMEN.Jezus czeka...

Jeśli chcesz ofiarować swoje życie Bogu,
służyć Mu w odosobnieniu i milczeniu,
prosić o łaski dla braci i sióstr w świecie,
napisz do nas, przyjedź i poznaj nasze życie.
Klasztor Sióstr Bernardynek
ul. Krakowskie Przedmieście 1
98-300 Wieluń
tel. (43) 843 81 42

www.bernardynki.czestochowa.opoka.org.pl
bernardynki.wiel@czestochowa.opoka.org.pl

konto: 81 1240 3291 1111 0000 2922 5451