SESJA NAUKOWA „400-LECIE SIÓSTR BERNARDYNEK W WIELUNIU”

W dniach 9 i 10 maja 2012 r. w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyła się sesja naukowa „400-lecie Sióstr Bernardynek w Wieluniu”, zapowiadająca Jubileusz 400 – lecia służby Bogu, Ojczyźnie i społeczności królewskiego miasta Wielunia. Od prawie czterech wieków siostry wypełniają pokornie swą misję, współtworzą historię tego miasta, jego kulturę i życie duchowe.

Fundatorką klasztoru SS. Bernardynek w Wieluniu jest Anna ze Sroczyc Koniecpolska, wojewodzina sieradzka, która w 1613 r. sprowadziła z Warszawy do Wielunia pierwsze bernardynki, dla których ufundowała kościół i klasztor. Obchody jubileuszowe wieluńskiego klasztoru rozpoczną się 13 października 2013 r. Organizacja sesji naukowej odnoszącej się m.in. do różnych aspektów dziejów klasztoru, z ponad rocznym wyprzedzeniem związana była z myślą wydania drukiem, w postaci zwartej publikacji, posesyjnych materiałów.

Wspomniana sesja naukowa została zorganizowana przez następujące podmioty: Klasztor Sióstr Bernardynek w Wieluniu, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe i Muzeum Ziemi Wieluńskiej, które równocześnie było miejscem obrad, użyczając swoich pomieszczeń muzealnych, zarówno na potrzeby sesji, jak i wystawy poświęconej klasztorowi. Warto zaznaczyć, że siedziba muzeum znajduje się w pierwotnym klasztorze Sióstr Bernardynek i powstała z odbudowy opuszczonego poklasztornego budynku. Jest więc kolebką wieluńskich bernardynek, gdzie aż do 1819 r. modliły się, pracowały i mieszkały siostry. Na polecenie Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, a także ze względu na zły stan techniczny budynku klasztornego, siostry bernardynki zostały przeniesione do popaulińskiego klasztoru na Krakowskim Przedmieściu, gdzie są do dzisiaj.

Patronat honorowy nad sesją objęli: J.E. ks. arcybiskup dr Wacław Depo Metropolita Częstochowski, o. Jarosław Kania – minister prowincjalny Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP, o. Izydor Matuszewski – generał Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika, ks. bp. Bronisław Bernacki – z diecezji odesko-symferopolskiej, ks. prof. zw. dr hab. Jan Związek, ks. prałat Marian Stochniałek, Andrzej Stępień – starosta wieluński, Janusz Antczak – burmistrz Wielunia. W skład komitetu organizacyjnego weszły następujące osoby: prof. dr hab. Stanisław Tadeusz Olejnik – prezes Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, M. Elżbieta Cieszyńska – przełożona Klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu, Jan Książek – dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Włodzimierz Sygulski – wiceprzewodniczący Rady Powiatu, ks. prałat Marian Mermer – dziekan regionu wieluńskiego, ks. Zygmunt Wróbel – kapelan Sióstr Bernardynek.

W dwudniowych obradach uczestniczyło wielu zacnych gości: przedstawiciele władz państwowych, miasta i powiatu, duchowieństwo, członkowie Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Przyjaciół Wielunia, młodzież, słuchacze Kolegium Nauczycielskiego oraz mieszkańcy Wielunia. Pomysłodawcą sesji był prof. dr hab. Tadeusz Olejnik, który przywitał wszystkich przybyłych. Otwarcie sesji przypadło w udziale ks. prał. Marianowi Mermerowi, dziekanowi regionu wieluńskiego, co uczynił z ramienia Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa dr Wacława Depo. Referaty wygłosili (w kolejności wystąpień):
1. ks. prof. zw. dr hab. Jan Związek, Z dziejów klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu
2. s. Weronika Nowak, Anna ze Sroczyc Koniecpolska – fundatorka klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu
3. dr Zdzisław Włodarczyk, Dzieje klasztoru Sióstr Bernardynek pod zaborem pruskim i w Księstwie Warszawskim
4. mgr Jan Książek, Klasztor Sióstr Bernardynek w latach I wojny światowej i w Polsce Odrodzonej
5. prof. dr hab. Stanisław Tadeusz Olejnik, Kościół i klasztor Sióstr Bernardynek w Wieluniu w latach wojny i okupacji niemieckiej
6. o. dr Aleksander Sitnik, Kościół i klasztor Sióstr Bernardynek w latach 1945 -2002
7. ks. prof. zw. dr hab. Stanisław Urbański, Życie duchowo – mistyczne wieluńskiego klasztoru Sióstr Bernardynek
8. o. dr Czesław Gniecki, Franciszkańska duchowość Sióstr Bernardynek
9. o. dr Tytus Fułat, Status prawny federacji Sióstr Bernardynek
10. s. Teresa Wiśniewska, Przygotowanie do życia zakonnego
11. dr Wisława Jordan, Walory artystyczne i architektoniczne kościoła i klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu
12. ks. mgr Bogdan Blajer, Ołtarze i obrazy religijne w kościele i klasztorze Sióstr Bernardynek w Wieluniu
13. ks. dr Jacek Kapuściński, Akta klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu w zbiorach Archiwum archidiecezjalnego w Częstochowie
14. dr Zbigniew Szczerbik, Dobra ziemskie klasztoru Sióstr Bernardynek w okolicach Praszki
15. ks. pastor Cezary Jordan, Losy kościoła Sióstr Bernardynek w Wieluniu po jego przejęciu przez parafię ewangelicko-augsburską w Wieluniu
16. ks. prał. Zygmunt Wróbel, Kapelania i kapelani Sióstr Bernardynek w Wieluniu

Zwieńczeniem sesji była uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem J.E. ks. Arcybiskupa dr Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego, do której również włączyli się licznie zgromadzeni kapłani, związani z naszym klasztorem i obchodami jubileuszowymi. Podczas kazania okolicznościowego ks. Abp W. Depo wyraził swoją wdzięczność Panu Bogu za te 400 lat posługi: modlitwy i pracy Sióstr Bernardynek w Wieluniu.

evden eve nakliyat ücretleri şehirler arası nakliyat ücretleri
evden eve nakliyat ücretleri şehirler arası nakliyat ücretleri